Kemçilik tapmak öran aňsat, ýöne kemçiligi düzetmek welin kyn, kemçilik tapmak däl, ýalňyşlyklary düzetmekdir beýiklik.

Wideolary halamagy we pikirleriňizi teswirlerde yazmagy ýatdan çykarmaň. Siziň pikirleriňiz biziň üçin öran möhüm.