Azerbaýjanyň, Gyrgyzystanyň, Türkiýäniň, Özbegistanyň, Türkmenistanyň we Wengriýanyň prezidentleri 2023-nji ýylyň 3-nji noýabrynda Astanada geçirilen Gazagystan tarapyndan gurnalan Türk döwletleri guramasynyň onunjy sammitine gatnaşdy.

Gazagystanyň prezidenti Kassym-Jomart Tokaýewiň teklibi bilen Döwlet baştutanlary geňeşi tarapyndan Özbegistan Şawket Mirziýoýewe “Türk dünýäsi Ali medaly” gowşuryldy.

Guramanyň möhletli prezidentliginiň Özbegistandan Gazagystana geçen sammit ýygnagynyň ahyrynda döwlet baştutanlary TDT-nyň 10-njy Jarnamasyna gol çekdi. Şeýle hem liderler indiki sammitiň 2024-nji ýylda Gyrgyzystanda geçiriljekdigine karar berdiler.

#erkinturkistan #turkishunion #tdt #turkishstatesorganisation