Notice: Undefined index: layout_mood in /home/erkinses/public_html/wp-content/themes/viewtube/header.php on line 186

Türkiye’ye şirket veya başka birinin aracıyla gidecekler ne yapmalı?

Yurtdışında yaşayan bazı yurttaşlar daha uygun olduğu için Türkiye’ye kendi araçlarıyla veya şirket arabasıyla gitmeye hazırlanıyor.

Başkasına ait otomobille yolculuk yapacakların mutlaka vekâlet alması gerekiyor. Aksi takdirde sınır kapılarından geri çevrilebilirler. Bazıları ise bir şirkete ait otomobille yola çıkmak istiyor.

Türkiye’ye şirket veya başka birinin aracıyla seyahat etmeden önce dikkat etmeniz gerekenler

Bir şirkette çalışan kişinin şirket arabasıyla Türkiye’ye gitmesi halinde; konsolosluk Noterinden alınan şirket aracının Türkiye’ye götürülebileceğini belirten ve aracın tüm bilgilerini içeren belgenin, elçilik yeminli tercümanlarınca tercüme edilmesi ve söz konusu belgenin konsolosluk tarafından onaylanması gerekmektedir.

Şirket sahiplerinin kendi şirketi adına kayıtlı araçlarıyla Türkiye’ye gitmeleri halinde; şirket yetkilisinin, şirketinin bağlı bulunduğu kurumdan alacağı, şirketin yetkilisi olduğunu gösteren belgeyi yeminli tercümanlara çevirtmesi ve söz konusu belgeyi konsolosluğa tasdik ettirmesi gerekmektedir. Aracı kullanacak kişi ile şirketin yetkilisi aynı kişi ise, vekaletname verilmesi mümkün değildir.

Başka birisine ait veya başka bir şirkete ait araçla Türkiye’ye gidilmesi halinde; şirketin yetkilisi veya araç sahibinin aracı kullanacak kişiye vekaletname vermesi gerekmektedir. Aracı kullanacak kişi ile şirketin yetkilisi aynı kişi ise, vekaletname verilmesi mümkün değildir.

Başka birisine ait veya başka bir şirkete ait araçla Türkiye’ye gidilmesi halinde; araç başka birisine ait ise; araç sahibinin, aşağıda ilgili belgelerle birlikte, konsolosluğa başvurması ve vekaletname düzenlemesi gerekmektedir.

Gerekli Belgeler

Türk kimlik kartı, araç ruhsatı, aracı Türkiye’ye götürecek kişiye ait kimlik bilgileri, (Aracı kullanacak kişi ile şirket yetkilisi aynı kişi ise, vekaletname verilmesi mümkün değildir.)

Başka birisine ait veya başka bir şirkete ait araçla Türkiye’ye gidilmesi halinde, araç bir şirkete ait ise; şirket yetkilisinin, ilgili belgelerle birlikte, konsolosluğa başvurması ve vekaletname düzenlemesi gerekmektedir.

Gerekli Belgeler

Şirket yetkilisinin imza yetkilisi olduğunu kanıtlayan, şirketin bağlı bulunduğu kurumdan alınacak, geçerlilik süresi 30 gün olan, mühürlü ve imzalı belge (Veya şirketin yöneticisinin imza yetkisi olduğunu kanıtlayan ticaret odasından alınacak belge ile geçerlilik süresi 30 gün olan “extrait BCE” belgesi) araç ruhsatı, aracı Türkiye’ye götürecek kişiye ait kimlik bilgileri.

Leave a Reply