iltica, bamf, asyl

Son yıllarda başka bir ülkede yaşamak isteyen kişilerin aradığı konulardan biridir iltica. İltica etmek, iltica neden edilir, iltica nasıl edilir, iltica kabul eden ülkeler, kimler iltica edebilir gibi sorulara yanıt aranmaktadır. İltica edilecek ülkeler aramasında ise Almanya, Fransa, Hollanda, İngiltere, İsveç, ABD, Kanada, Belçika, İsviçre gibi ülkeler başı çekmektedir. Özellikle Türkler, Almanya’da yaşam, Almanya işçi alımı, Almanya çalışma vizesi gibi konulara yönelim göstermektedir.

İltica ne demek? İltica nedir?

İltica, Arapça kökenli bir sözcüktür. Sözcüğün Türkçesi sığınmadır. Bir ülkenin, farklı bir ülke yurttaşına verdiği sığınma hakkını anlamına gelmektedir. Uluslararası yasalarda her devlet vatandaşına tanınmış bir haktır. İltica hakkı kullanan bir vatandaş talep ettiği ülkenin koruması altına girmektedir.

Kimler iltica edebilir?

Bir yurttaşın yaşadığı ülkede yaşamı tehdit altındaysa, cinsel taciz, inanç, cinsel yönelim, ırksal ve politik ayrımcılık baskılara maruz kalıyorsa, istediği ülkeye iltica talebinde bulunabiliyor.

Almanya vatandaşı olmak – erkinses

Mülteciler için iltica başvurusuna ilişkin önemli bilgiler

Almanya iltica başvurusu

Almanya’ya iltica etmek isteyen kişiler, BAMF Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Göç ve Mülteciler Dairesine) ve bunlara bağlı çalışan sığınmacı kamplarına başvuru yapabilirler. Başvuruda kimlik bilgileri, ikamet, vatandaşı olduğunu ülke, dil bilgisi, eğitim ve Almanya’ya nasıl geldiğiniz hakkında sorular sorulacaktır. Bu süreçte sizlere Almanca ve anadilinizi konuşan bir tercüman eşlik edecektir. Bu bir başvuru sürecidir. Daha sonra sizlere bir görüşme tarihi (randevu: Almancası termin) verilecektir. İkinci görüşmede neden iltica etmek istediğinizi, ilticanın nedenlerini açıklamanız gerekiyor.

BAMF tarafından hazırlanan aşağıdaki belgeleri Almanya’ya seyahat etmeden önce yanınızda getirirseniz işlemleriniz daha hızlı tamamlanacaktır.

Kişisel evraklar – lütfen yalnızca belgelerin aslı

Pasaport
 Kimlik belgesi
 Okul kimliği
 Doğum belgesi
 Sürücü belgesi
 Nüfus kayıt örneği
 Aile cüzdanı
 Evlenme belgesi
 Askerlik cüzdanı
 Personel kimlik kartı
 Üyelik kartı
 Çalışma belgesi
 Karneler (karnenin yalnızca bir kopyası yapılacaktır ve iltica başvurunuzdan sonra aslı size
geri verilecektir.)

Kaçma nedenlerinize ilişkin belgeler
 Fotoğraflar
 Mahkeme davalarından kararlar veya ara kararlar
 Tutuklama emirleri
 Polis tahkikatlarına ilişkin ihbarlar veya polisten başkaca evraklar
 Tehdit mektupları
 Gazete makaleleri (özellikle ismin belirtildiği)
 Vaftiz belgesi
 Kaçma nedenlerine ilişkin sosyal medya gönderileri (Facebook, Instagram, Twitter vs.)
 Başkaca belgeler, örn. şahit mektupları gibi

Raporlar
 Doktor raporu
 Epikriz
 Psikolojik bilirkişi raporu
 Şiddet olayları / işkenceye ilişkin rapor
 Başkaca rapor
Dikkat: Yalnızca sizin davanız için önemli olan evrakları getiriniz. Bu evrakları basılmış şekilde
getirmeniz gerekmektedir. Eğer evraklar sizde dijital olarak mevcutsa, kaldığınız yerde bunları
nerede bastırabileceğinizi sorun.
Raporlar menşe ülkenizden, üçüncü bir ülkeden veya Almanya’dan olabilir. Gerekli
olduğunda bir doktora başvurunuz.
Eğer ilk kabul merkezinde kalmıyorsanız ve size başka bir konut tahsis edilmişse, lütfen bize
adresinizi de bildiriniz.
İltica talebinde bulunduktan sonra, size iltica davanızın süresi boyunca bir oturum izni
verilecektir. Lütfen bunu daima yanınızda bulundurunuz.

Kaynak: Erkinses, BAMF

Cevap Bırakın